Werkwijze

Elke persoon met dyslexie is anders. De vorm van dyslexie varieert per persoon. Soms zijn de problemen het grootst bij het lezen en spellen, soms alleen bij het spellen en soms ook alleen bij het lezen en begrijpen van teksten. Ook de persoon zelf kan anders zijn van karakter, in gedrag en werkhouding. Elke persoon heeft ook zijn eigen interesses.

Dit betekent dat ik niet iedereen met dyslexie op dezelfde manier kan behandelen

Hoe bepaal ik mijn werkwijze?

Elke persoon met dyslexie vraagt een andere benadering. Dit betekent dat ik niet alleen kijk naar de problemen (lezen, spellen) maar ook naar de mogelijkheden.

Ik stel mij de vraag: hoe kan ik inspelen op het karakter van de persoon en uitvinden wat de manier van leren is (bijv. analytisch, beeldend, mengvormen)? Welke interesses kan ik gebruiken (bijv. meer creatief, sportief) en welk gedrag heeft iemand (bijv. teruggetrokken, open, of daartussenin)?

Hoe ziet het maatwerk er uit?

Het maatwerk is een combinatie van de beste onderdelen uit diverse methodieken. Deze komen uit de logopedie, remedial teaching en taalwetenschap.

Vanuit de logopedie benut ik mijn kennis over spraak- en taalontwikkeling. Bij de remedial teaching gebruik ik de beste en efficiëntste onderdelen uit methodes op gebied van lezen en spellen. Vanuit de taalwetenschap maak ik gebruik van mijn kennis over taalontwikkeling, het proces van taalverwerking en taalgebruik, en fonetiek. Het materiaal en manier van werken pas ik steeds aan de persoon aan (karakter, leerstijl, interesses en gedrag).

Werkwijze