Tarieven

Tarief onderzoek en behandelplan:
De totale kosten voor een onderzoek variëren, afhankelijk van de duur van het onderzoek en de reeds beschikbare gegevens.
De intake bepaalt het benodigde aanvullende onderzoek; het behandelplan wordt opgesteld aan de hand van de onderzoeksresultaten.
Standaardtarief: € 76,00 per uur.

Tarief behandeling:
Standaardtarief: € 57,00 per behandeling van drie kwartier.

Vergoedingen:
De onderzoeks- en behandelkosten worden meestal voor een deel vergoed door de zorgverzekeraars. Als de kosten te hoog zijn voor het gezinsinkomen, kan een beroep gedaan worden Wet werk en bijstand (Wwb) via de Gemeente.