Voortgezet onderwijs

Bij deze leerlingen wordt onderzoek gedaan naar de problemen bij de spelling, grammatica en zinsbouw (Nederlands en eventueel in de vreemde talen). Er is een inventarisatie of er problemen zijn met het verwerken van lesstof (in de les en thuis), bij het lezen en begrijpen van teksten (opgaven, boeken, verslagen). Er wordt gekeken of er problemen zijn bij het schrijven (spelling, werkstukken) en het structureren van het huiswerk.

Het onderzoek bestaat uit

 • het intakegesprek. In deze eerste kennismaking wordt een inventarisatie gemaakt al bekende informatie betreffende het lezen/spellen, effect van eventuele remedial teaching, en nog bestaande problemen
 • technisch lezen (hardop lezen woorden, onzinwoorden en teksten)
 • leesbegrip (stilleesteksten + vragen)
 • spelling: woord- en zinnendictee’s en invulteksten
 • oogvolgbewegingen
 • bepaling van “auditieve functies”: hier wordt onderzocht hoe het korte termijngeheugen is (bijv. nazeggen van reeksen letters, cijfers en zinnen, natikken van ritmes) en de waarneming en onderscheiding van klanken

De behandeling kan bestaan uit

 • geheugenoefeningen (letters, woorden, zinnen, cijfers)
 • leesoefeningen: puur technisch lezen met aandacht voor automatiseren van klanken, lettergrepen en woorden.
 • lezen en interpreteren van teksten (opgaven, boeken, verslagen)
 • schrijven (grammatica, huiswerk, werkstukken)
 • inzicht verkrijgen in taalstructuur (zinsopbouw, gebruik interpunctie, leestekens, koppeling zinsbouw en intonatie)
 • oefeningen oogbewegingen
 • leren omgaan met bestaande hulpmiddelen (bijv. programma’s voor spraakherkenning of tekst-naar-spraak)

De behandeling zal aangepast worden aan de onderzoeksresultaten en de hulpvraag.
Het effect van de behandeling wordt geëvalueerd met tussentijdse toetsen (na ongeveer 3 maanden). Afhankelijk van de uitkomsten wordt het behandelplan bijgesteld.
De duur van een behandeling is drie kwartier per keer en is 1 x per week.
Regelmatige(!) oefeningen thuis zijn zeer belangrijk om de geleerde zaken te leren toepassen en automatiseren.
De ernst van de problemen bepaalt de duur van de totaal aantal behandelingen. Gemiddeld zal dit half jaar tot 1 jaar zijn.