Volwassenen

Bij volwassenen kan worden vastgesteld of er sprake is van dyslexie. Er wordt onderzocht waarbij de problemen vooral optreden: bij het lezen en begrijpen van teksten en/of bij het schrijven (grammatica en zinsbouw).

Het onderzoek bij volwassenen zal worden aangepast aan de persoonlijke situatie:

  • vaststelling dyslexie: d.m.v. vergelijkbare testen als bij voortgezet onderwijs (zoals testen op gebied van lezen (woordtesten en teksten)
  • bepaling leesbegrip
  • bepaling niveau spelling, grammatica en inzicht in zinsbouw
  • bepaling van de hulpvraag (op welk gebied is hulp nodig: bijv. verwerken en produceren teksten zoals kranten, formulieren, verslagen etc.)

De behandeling kan bestaan uit:

  • leesoefeningen: puur technisch lezen met aandacht voor automatiseren van klanken, lettergrepen en woorden
  • lezen en interpreteren van teksten (boeken, kranten, formulieren, handleidingen, artikelen, verslagen)
  • schrijven (artikelen, werkverslagen, werkstukken) met aandacht voor de grammatica en de taalstructuur (zinsopbouw, gebruik interpunctie, leestekens, koppeling zinsbouw en intonatie)
  • leren omgaan met bestaande hulpmiddelen (bijv. programma’s voor spraakherkenning of tekst-naar-spraak)

De behandeling zal aangepast worden aan de onderzoeksresultaten en de hulpvraag.

Het effect van de behandeling wordt geëvalueerd met tussentijdse toetsen (na ongeveer 3 maanden). Afhankelijk van de uitkomsten wordt het behandelplan bijgesteld.
De duur van een behandeling is drie kwartier per keer en is 1 x per week. Regelmatige oefeningen thuis zijn zeer belangrijk om de geleerde zaken te leren toepassen en automatiseren.
De ernst van de problemen bepaalt de duur van de totaal aantal behandelingen. Gemiddeld zal dit half jaar tot 1 jaar zijn.