Onderzoek en behandeling

Doelgroep
Volwassenen en leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs, bij wie sprake is van dyslexie of een aanhoudende achterstand bij het lezen en spellen.

Het onderzoek bestaat uit:

  • het intakegesprek
  • bepaling van taalvaardigheden: waarneming en verwerking van klanken, lees– en spellingsniveau
  • verslaglegging en opstelling van behandelplan
  • indien gewenst officiële dyslexieverklaring (in samenwerking met orthopedagoog/psycholoog)

Bij de behandelingen staat het verkrijgen van zekerheid bij het lezen en schrijven centraal.

De behandelingen zijn gericht op het verbeteren van waarneming en verwerking van klanken, verhogen van het lees– en spellingsniveau en verkrijgen van meer inzicht in de taalstructuur.

Het behandelplan wordt gebaseerd op de uitkomsten van intake en onderzoek. Na tussentijdse toetsen vindt eventueel bijstelling plaats. Ouders/verzorgers worden begeleid en van adviezen voorzien.

Duur en frequentie van een behandeling: drie kwartier per keer 1 x per week met dagelijkse huiswerkoefeningen

De totale duur van de behandelingen is half tot 1,5 jaar, afhankelijk van de ernst van de problemen en de doelgroep.

Voor meer informatie per doelgroep zie: