Hoogbegaafdheid en dyslexie

Is het mogelijk dat hoogbegaafden ook dyslexie hebben?
Hoogbegaafden kunnen door hun intelligentie dyslexie compenseren. In het basisonderwijs kunnen zij matig tot gemiddeld presteren bij het lezen en spellen en soms hebben zij problemen bij het leren van de tafels.

Wanneer wordt de dyslexie ontdekt?
De dyslexie wordt ontdekt in bijvoorbeeld de hoogste groepen van het basisonderwijs of in het voortgezet onderwijs bij het leren van de vreemde talen.
Het kan zelfs nog later ontdekt worden bij volwassenen die problemen blijven houden bij het lezen en schrijven.

Wat geeft de frustraties?
Kinderen in het basisonderwijs zijn gedwongen op een lager niveau te lezen en hebben soms moeite met het begrijpen en aanpakken van een tekst. Bij het spellen hebben zij problemen bij het automatiseren van woordbeelden en spellingsregels. Dit zet zich voort in het voortgezet onderwijs en volwassenheid.

Hoe ziet de behandeling eruit?
Door mijn ervaring en brede kijk op dyslexie en hoogbegaafdheid, bied ik behandeling op maat. Hierbij werk ik vanuit aspecten van hoogbegaafdheid zoals persoonlijke interesses, associëren, creatieve oplossingen verzinnen en vanuit een geheel denken.