Aanmelden

Wie kunnen zich aanmelden?

Leerlingen uit het basisonderwijs:
Deze leerlingen hebben meestal problemen bij het herkennen en onderscheiden van spraakklanken en het koppelen van klanken en letters. Dit heeft invloed op het leren lezen en spellen en dit probleem blijft hardnekkig bestaan ondanks extra begeleiding op school. Ook kunnen er problemen zijn met de grammatica en de zinsbouw.

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs:
Bij deze leerlingen is meestal al geconstateerd dat zij dyslexie hebben. Zij hebben problemen met klanken, grammatica en zinsbouw. Zo zullen zij de spelling, grammatica en zinsbouw in de vreemde talen moeilijker onder de knie krijgen, waarbij vooral het Engels moeilijk blijkt. Zij hebben problemen met het verwerken van lesstof (in de les en thuis), bij het lezen en begrijpen van teksten (opgaven, boeken, verslagen, luistertoetsen). Ook ondervinden zij problemen bij het schrijven (spelling, werkstukken) en de planning van het huiswerk.

Er zijn ook leerlingen waarvan nog niet bekend is dat er sprake is van dyslexie (lichtere vormen). Zij kunnen dezelfde problemen hebben, echter vaak in lichtere vorm (alleen bij het lezen en leesbegrip; gebruik van grammatica en zinsbouw).

Volwassenen:
Zij hebben thuis en op het werk problemen. Ondanks het feit dat het lezen en spellen meer geautomatiseerd zijn, blijft het moeilijk om teksten te lezen en begrijpen (boeken, kranten, formulieren, handleidingen, artikelen, verslagen). Ook hebben zij moeite met het schrijven (artikelen, werkverslagen), waarbij de grammatica en zinsbouw de problemen opleveren.

Hoe verloopt de aanmelding?
Het is mogelijk dat u zichzelf of dat u uw kind op eigen initiatief aanmeldt. Dit kunt u doen per telefoon 026-4424748, met het onderstaand formulier of per mail: info @ dyslexiesonswijck.nl.
Ook kunt u verwezen worden via de huisarts, school of via andere disciplines (bijv. psycholoog of logopedist).

NB. Het insturen van dit formulier verplicht u tot niets. We nemen altijd eerst contact met u op en kijken dan wat we voor u kunnen betekenen.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Ik wil graag aanmelden:


Naam:

Opmerkingen:

Typ deze code: captcha